ความหมายของอัญมณี

              ในโลกเรานั้นประกอบไปด้วยแร่มากมายกว่า 3,000 ชนิด แต่มีแร่เพียงประมาณ 70 ชนิดเท่านั้นที่สามารถนำมาเป็นอัญมณีได้ แร่ที่สามารถนำมาเป็นอัญมณีได้นั้นจำต้องมีคุณสมบัติหลักๆ 3 ประการดังนี้ 

  1. ความสวยงาม
  2. ความคงทน
  3. ความหายาก

 

ความสวยงาม

เมื่อเรากล่าวถึงความสวยงามในอัญมณีนั้น เราต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆดังนี้

  1. ความโปร่งใส - คือความสามารถที่แสงสามารถเดินทางผ่านวัตถุนั้นๆ
  2. ประกาย - ปริมาณแสงที่สะท้อนจากภายในอัญมณีสู่ตาเรา
  3. ความวาว - ปริมาณแสงที่สะท้อนจากพื้นผิวอัญมณีสู่ตาเรา
  4. การกระจายแสง - ปริมาณแสงสีรุ้งที่กระจายจากอัญมณี
  5. สี 

 

ความคงทน

ความคงทนของอัญมณีมีผลกระทบมากต่ออัญมณีนั้นๆว่าเหมาะที่จะนำมาสวมใส่หรือไม่ อัญมณีที่มีความคงทนสูงสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวน จี้ ต่างหู ได้ดีกว่า กลับกันอัญมณีที่มีความคงทนต่ำๆ ไม่เหมาะที่จะนำมาสวมใส่แต่เหมาะแก่การเก็บรักษาเป็นของสะสม

 

ความหายาก

โดยธรรมชาติมนุษย์มีความนิยมชมชอบและต้องการในของหายากอยู่แล้ว ความหายากอาจส่งผลในเรื่องของราคาอัญมณีนั้นๆ แม้อัญมณีบางชนิดอาจไม่ได้มีความสวยงามโดดเด่นกว่าอัญมณีชนิดอื่นที่มีหน้าตาคล้ายกันเมื่อนำมาเปรียบเทียบ แต่เพราะความหายากในธรรมชาติ จึงส่งผลให้อัญมณีชนิดนั้นมีราคาที่สูงและเป็นที่ต้องการในท้องตลาด ตัวอย่างเช่น ทาฟไฟต์ (Taaffeite) สีม่วงๆอมแดงคล้ายๆ สปินเนล (Spinel)